برگزاری نشست «رابطه علم و دین» با حضور دکتر گلشنی

به همت پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز و با همکاری معاونت پژوهشی، نشست «رابطه علم و دین» با حضور دکتر مهدی گلشنی در تاریخ سه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۸ از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در تالار دکتر مصطفوی دانشگاه شیراز برگزار میگردد.