فراخوان دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی اسلامی(با تاکید بر نقد کارآمدی)/ زمان برگزاری همایش ۱۵ اسفندماه

فراخوان دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی اسلامی(با تاکید بر نقد کارآمدی)

فراخوان دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی اسلامی(با تاکید بر نقد کارآمدی)

دانشگاه مذاهب اسلامی با حمایت بیش از ۳۵ دانشگاه و مرکز علمی و پژوهشی *دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی اسلامی*؛(با تاکید بر نقد کارآمدی) را برگزار می‌نماید:

*آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ دی‌ماه
*زمان برگزاری همایش: ۱۵ اسفندماه

**علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی conf.mazaheb.ac.ir
مراجعه نمایند.

عناوین کلان-محورهای همایش عبارت اند از:

«وضع‌شناسی کارآمدی و الزامات اثربخشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها»

«رویکرد انتقادی به محتوای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها»

«نقش سازمان‌های علمی کشور در کارآمدی و اثربخشی پایان ­نامه­ ها و رساله ­ها» و

«محور خاص: بسترهای کارآمدی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزۀ تقریب مذاهب اسلامی».