به کوشش دکتر سید محمدرضا تقوی؛ کتاب ضرورت تحول در علوم انسانی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، کتاب ضرور…

کتاب آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی، کتاب آزاد…

تألیف مهدی گلشنی؛ کتاب علم و شبه علم منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اج…

کتاب بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت براساس آموزه های قرآن با تأکید بر کنش های اجتماعی منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی، کتاب بررس…

شرایط اخلاقی پیشرفت و اعتلای علوم انسانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اج…

شماره ۳۰ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد

به گزارش سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سی‌امین شماره فصلنام…

شماره ۴۷ فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اج…

کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» رونمایی می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اج…

کتاب مبانی و منابع فلسفه حقوق در قرآن منتشر شد

به گزارش خبرنگار پژوهشکده نحول و ارتقاء علوم انسانی و اج…

«اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی» منتشر می‌شود

به گزارش خبرنگار پژوهشکه تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی، به‌زودی …

با پرونده‌ای درباره ما و ملاصدرا؛ شماره ۲۴ مجله عصر اندیشه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ و چهارمین شماره مجله فرهنگ و علوم انسانی ع…

شماره ۳۳ فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

شماره ۳۳ فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مناظره میان ح…