<< 1 >> 

هم اندیشی با موضوع «نقد و بررسی روش شناسی انتقادی»

هم اندیشی و کارگاه آموزشی«بررسی و نقد روش شناسی انتقادی» در روز چهارشنبه 13/8/94 در سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی برگزار گردید.


برگزاری کارگاه آموزشی «نقد اثبات گرایی از دیدگاه اسلام»

به همت پژوهشکده تحول در علوم انسانی و دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه شيراز، کارگاه «نقد اثبات گرایی از دیدگاه اسلام» برگزار شد.


برگزاری هم اندیشی پیرامون چگونگی تحول در علوم انسانی

جلسه هم اندیشی پیرامون چگونگی (روش) تحول در علوم انسانی با حضور حضرت حجت الاسلام آقای دکتر پیروزمند در پژوهشکده تحول در علوم انسانی برگزار گردید.


دومین جلسه هم اندیشی در مورد روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

دومین جلسه هم اندیشی در مورد روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان در تاریخ 25/11/93 برگزار شد.


هم اندیشی در مورد روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

در روز دوشنبه 13/11/93 جلسه هم اندیشی در مورد کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» نوشته جناب آقای دکتر ایمان و آقای احمد کلاته ساداتی، با حضور نویسنده اول کتاب، جناب آقای دکتر ایمان استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز، در محل پژوهشکده تحول


برگزاری هم اندیشی نقد کتاب در پژوهشکده تحول در علوم انسانی

نقد و بررسی کتاب«روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان » برگزار شد.


برگزاری نشست «مدیریت جهادی»

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر جاجرمی زاده، با موضوع « مدیریت جهادی » برگزار شد.


گردهمایی سالانۀ اعضای پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی

روز یکشنبه 1/4/93 از ساعت 10تا 12 گردهمایی اعضای پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی در سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر زاهد، مسئول راه اندازی پژوهشکده، گزارشی از فعالیت های انجام شده ا


برگزاری جلسه نقد کتاب «معنا، امکان و راهکار های تحقق علم دینی» با حضور نویسنده

جلسه نقد کتاب «معنا، امکان و راهکار های تحقق علم دینی» با حضور نویسنده کتاب -جناب آقای دکتر حسین سوزنچی- برگزار شد.


برگزاری جلسه نقد کتاب«معنا، امکان و تحقق علم دینی»

جلسه نقد کتاب «معنا، امکان و تحقق علم دینی » در پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.


همایشهاوکارگاهها